Continuïteit huisartsenzorg

Het toenemend tekort aan huisartsen en ander praktijkpersoneel in Twente heeft een negatief effect op de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de huisartsenzorg en legt grote druk op de zittende groep praktijkhouders. Reden voor de in 2018 opgerichte Taskforce[1] continuïteit in Twente een aanbod uit te werken dat gericht is op praktijkopvolging, praktijkstart en tijdelijke ondersteuning in praktijkbeheer. Wij vertaalden dit aanbod al eerder voor onze leden in drie draaiboeken.

Langdurige vacatures in Enschede leidden er al toe dat patiëntenbestanden zijn verdeeld over enkele praktijken. Begin dit jaar werden wij benaderd door twee praktijkhouders in Enschede die voornemens zijn te stoppen met hun praktijk, maar ondanks alle inspanningen nog geen opvolger hebben gevonden. Zij legden de vraag aan ons voor of wij tijdelijk kunnen ondersteunen bij praktijkbeheer en praktijkovername. De RvA stemde in met het starten van tijdelijk beheer/overname van praktijken conform de opgestelde voorwaarden[2] en met als belangrijkste doel de desbetreffende praktijken uiteindelijk over te dragen aan een nieuwe praktijkhouder.

Op basis van deze ontwikkelingen stelden wij draaiboeken op over praktijkstart, ondersteuning bij tijdelijk praktijkbeheer en een draaiboek met betrekking tot tijdelijke praktijkovername. Deze pagina kunt u alleen bezoeken als u bent ingelogd. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Wiyanti Nieuweweme, 06-17 45 48 34.

[1] Taskforce continuïteit huisartsenzorg: 2018 oprichting Taskforce/Stuurgroep Continuïteit Huisartsenzorg Twente met als deelnemers: Huisartsenkring Twente, FEA/CHPA, THOON, SHT, Wagro Twente, Menzis, VuMC, samenwerkende gemeenten, onder begeleiding van Roset.

[2] Zie voor de voorwaarden het draaiboek tijdelijke praktijkovername.