Heel Twente Stopt

Heel Twente Stopt
Samen voor een rookvrije toekomst

Het effect van een “stoppen-met-rokenadvies” door een dokter is groot. Nog steeds rookt 24% van de bevolking. Slechts 22% van de rokers die een medisch specialist of huisarts bezoekt, krijgt een stopadvies. Bij de verloskundigen krijgt 66% van de rokers een stopadvies. Hier ligt een grote kans! Zelfs een korte opmerking door u als arts of verloskundige over de effecten van roken, leidt  bij 8% van de rokende spreekuurbezoekers tot een geslaagde stoppoging!

Geen tijd?
Waarom laten we zo’n effectieve interventie regelmatig na? Vaak worstelt men met de spreekuurtijd en maakt daarom een andere keuze. De begeleiding van rokers bij het stoppen is tijdsintensief en vraagt speciale interventies en affiniteit. We denken vaak dat een roker het vervelend vindt dat we over het roken beginnen. Dit blijkt niet zo te zijn. De meeste rokers willen wel stoppen maar de verslaving is niet eenvoudig te doorbreken.

Doe mee!
De huisartsen van SHT-THOON en FEA, medisch specialisten van MST en ZGT, apothekers van TAO en alle medewerkers van het verloskundige samenwerkingsverband VSV Twente nemen hun verantwoordelijkheid!
Door “Heel Twente Stopt” wordt u aangemoedigd het gesprek wél aan te gaan over roken bij uw patiënt en zijn naasten. U hoeft de begeleiding niet zelf te doen. Er zijn goede verwijsmogelijkheden.

Verwijs gericht
Verwijzing (bijvoorbeeld via ZorgDomein naar SineFuma of de Stoppen met Roken poli MST) waarbij u de patiënt in contact brengt met de SMR interventie is dertien keer zo effectief als de patiënt adviseren zelf contact op te nemen met een organisatie.

Tips en achtergrondinformatie
Neem kennis van het dossier tabaksontmoediging van de KNMG. De KNMG ondersteunt initiatieven en moedigt artsen aan om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Ook biedt de KNMG artsen praktische ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van zeven tips voor een rookvrije zorg en een compacte syllabus met concrete handvatten.

Behandelopties
Geef advies op maat.  Exploreer de wensen van de patiënt en kijk wat bij hem of haar past. U kunt de patiënt wijzen op zelfmanagement, in de huisartsenpraktijk behandelen of verwijzen naar

 • SineFuma
 • Stoppen met Roken Poli MST
 • Tactus ( bij dubbele verslaving)

In de spreekuurkaart vindt u mogelijkheden van begeleiding en een beschrijving van de doelgroep logistiek en eventuele kosten voor de patiënt van de ondersteuning.

SineFuma

Wij maakten voor de behandeling van tabaksverslaving samenwerkingsafspraken met SineFuma.

Voordelen van SineFuma:

 • Veel ervaring in de begeleiding van rokers.
 • Hoge stoppercentages (82% direct na de training en 40% na één jaar).
 • Evidence based methodes.
 • Medewerkers met een bijzondere affiniteit met de behandeling van tabaksverslaving.
 • Groepsbegeleiding op diverse locaties in Twente.
 • Geen belasting op de huisartsenpraktijk.

Aanmelding:

 • patiënt kan zich zelf aanmelden via rookvrijookjij.nl
  of
 • verwijzing via ZorgDomein
  Uw verwijzing is veel effectiever dan zelfverwijzing voor deelname en wordt daarom aanbevolen boven zelfverwijzing.

Farmacologische ondersteuning:

 • SineFuma verwijst patiënt naar eigen huisarts met een verzoek voor medicatie.
 • Huisarts maakt/accordeert het recept.
 • De vergoeding voor farmacologische ondersteuning en apotheek waar dit besteld moet worden verschilt per verzekeraar. Check de voorwaarden op de website van de verzekeraar.

Vergoeding:

 • Menzis vergoedt 100% zonder aanspraak eigen risico
 • Andere verzekeraars; details te vinden op rookvrijookjij.nl
 • Farmacologische ondersteuning gaat ten laste van het eigen risico van de patiënt
 • Voor patiënten binnen de ketenzorg van THOON wordt, van de behandelingen door SineFuma, alleen de groepsbehandeling vergoed.

Ambassadeur van Heel Twente Stopt

 

Wilt u meer aandacht voor “Heel Twente Stopt”, bijvoorbeeld in uw praktijk, hoed, of samenwerkingsverband? Wij helpen u graag met materialen en ideeën. Neem contact op met Anja van Kempen.

Materialen

De materialen en wachtscherminformatie vindt u hier.