Onderzoek

thO&On staat voor THOON Onderzoek en Ontwikkeling. Samen met de FEA vormt thO&On het Twents Netwerk Huisartsgeneeskunde (TNH). Hierin zijn huisartsen verenigd, die willen deelnemen aan (wetenschappelijk) onderzoek. TNH wil regionaal aanspreekpunt zijn voor het uitvoeren van onderzoek.

Huisartsen zijn om verschillende redenen met onderzoek bezig. Naast de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het vakgebied (zoals beschreven in de toekomstvisie 2022 van de LHV/NHG) kan dit ook uit interesse in wetenschap of interesse in resultaten van behandeling zijn.

Meten is weten en als we weten wat we meten kan dit een impuls geven aan de kwaliteit van ons handelen.. Goed onderbouwde onderzoeksresultaten uit de praktijk kunnen tevens medisch handelen in de huisartsenpraktijk ondersteunen.

Onderzoeksvragen uit het veld komen via deze kanalen bij THOON en FEA Onderzoek terecht. Vervolgens kijken wij of we de onderzoeksvraag kunnen plaatsen bij een van de organisaties waar we mee samenwerken. Dit zijn onder andere de UT, MST, ZGT, RRD en VUMC. Ook krijgen wij vragen vanuit deze instituten of andere organisaties om onderzoeksgegevens uit de huisartsenpraktijken te verzamelen. Een bachelor/master student, coassistent of wetenschappelijk onderzoeker met begeleiding vanuit het instituut voert dat onderzoek dan uit. Huisartsenpraktijken kunnen worden gevraagd geanonimiseerde patiëntenselecties te maken voor de onderzoeker.

Om een idee te geven van actuele en afgeronde onderzoeken volgt hier een overzicht:

Heeft u onderzoeksvragen die direct verband houden met uw praktijkvoering of bent u geïnteresseerd in het participeren in onderzoek, neem dan contact op met Peter van der Lugt, coördinator onderzoek.

Alle zorgprogramma's