Afgeronde onderzoeken

RED-CVD
PIIS2468266723002694

Telehealth in de palliatieve zorg
Emely Bolscher, Saxion Hogeschool Lectoraat Technology, Health & Care
Telehealth in de palliatieve terminale zorg

Minddistrict: voorspellers adherentie eHealth-interventies
Floor Sieverink, UT
Clarifying the Concept of Adherence to eHealth Technology
Systematic Review on When Usage Becomes Adherence

COPD triple therapie in de huisartsenpraktijk  
Ellen Ijlstra , A.P.E. Sachs, Julius Clinical research
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34109236/

PROSPECTS: in kaart brengen beloop van onverklaarde lichamelijke klachten
Patients’experiences with fluctuations in PPS_HBarends et al
Impact_of_symptom_focusing_and_somatosensory_amplification_on_PPS
Nikki van Dessel-Claassen, VUMC

Prevalentie AAA in huisartsenpraktijk
Andrew Oostindjer, huisarts
AAA: (hoog)tijd voor screening

PRefferal: beslisondersteuning voor verwijzing bij chronische pijn
Syl Slatman, UT
Thesis A. Mossink

Effecten ECMS in Twente
Joris Meijer, Erasmus Health Care Management
samenvatting interviews
scriptie J.M. Meijer

WHISPER-studie: ICS gebruik bij COPD
Lisette van den Bemt, Radboud UMC

Effect verschil in organisatie op doelmatigheid inzet POH-GGZ (bijbehorende nieuwsbrief, mei 2018)
Presentatie – slotbijeenkomst Succesfactoren POH-GGZ – 14-09-2020
Marja van Bon, Trimbos

Prehospital care in Acute Cerebral Events (PACE)
Euregio/MST neurologie

Diagnosas: thuisdiagnostiek OSAS
Jeffrey Benistant, MST

Step-Dep studie
Lidy Pols, VUMC

Lage rugpijn: evaluatie vragenlijst lage rugpijn
Wendy Oude Nijeweme-d’Hollosy, UT

Langgezond
Miriam Vollenbroek, UT/ZGT

Effecten van het polyfarmaciegesprek op voorschrijfbeleid
Marian Z.M. Hurmuz, UT

Evaluatie van het gebruik van de Flowchart Dementie in de huisartsenpraktijk
J.M.R. Terpstra, UT

Substitutiezorg Oogheelkunde in Haaksbergen
N.G.M. Blomer, UT

Pilot Huisartsen & Jeugdzorg Hengelo
Kennispunt Twente

Spoed! Wat nu ?
Lisanne Wiggers, UT

POCT Troponinetest
Maran Noltes, UT

Anemiediagnostiek in de Nederlandse huisartsenpraktijk
S. Dekker et al., UT

Risicofactoren bij hypertensie patiënten in de huisartsenpraktijk
Ellen Banierink, MST

Development Computerized Adaptive Test for COPD patients
P.D.L.P.M. van der Valk, MST

Het effect van de CVRM zorgstraat op de bloeddruk en het lipidenspectrum van patiënten in de huisartsenpraktijk Presentatie wetenschapsavond
B. Oosterveld, UT

Gebruik CRP en urineonderzoek in de huisartsenpraktijk
Monkey Survey, Peter Geenen, huisarts

Socioeconomic factors influencing participation in and drop-out from disease management programs for Diabetes and Cardiovasculair Risk Management in Almelo
Tanneke E. Severijn, UT

PIIS2468266723002694Scriptie J.M. MeijerSamenvatting interviews betreffende evaluatie41533_2020_Article_198Presentatie - slotbijeenkomst Succesfactoren POH-GGZ - 14-09-2020 (2)Stroke patient's alarm choice General practitioner or emergency medical services - ANS_sept2020Presentatie CVRM THOON1-s2.0-S1386505617304240-maineindverslag_Langgezond_v1.0_zfSeverijn-T.E._MA_TNWUitkomsten-enquête-CRP-en-urineonderzoekVerslag-stage-wetenschapAdaptive-test-COPDRF-prim.-preventie-hypertensieAnemiediagnostiekKip-MMA-2017-Improving-early-exclusion-of-acute-coronary-syndrome-in-primary-careSpoed-Wat-nu-POH-j-GGZSubstitutie-Oogheelkunde-in-HaaksbergenFlowchart-dementiePolyfarmacie-artikel
Alle zorgprogramma's