Onderzoeksvragen

Hieronder onderwerpen voor onderzoeksvragen die vanuit de huisartsenpraktijk tot ons gekomen zijn. Deze vormen de inspiratiebron voor nieuwe onderzoeksvoorstellen.

CVRM:
Meerwaarde jaarlijks lipidenprofiel op therapietrouw
Relatie Sociaal Economische Status en Chronische ziekten
Gebruik Hs troponine sneltest in huisartsenpraktijk

DM:
Behandeling pre-diabeten
Vitamine B12 bepaling bij Metformine gebruik
Effectmeting diëtist in zorgstraat

COPD:
Gebruik van CO2 meters bij rookstoppers
Screening op COPD bij rokers middels micro spirometers

Osteoporose:
Zinvolle indicatoren
Rol apotheker bij zorgprogramma osteoporose

Ouderenzorg:
Zinvolle indicatoren

Kleine kwalen:
Screening praktijk op zinvol PPI gebruik
Oplosmiddelen cerumen

Oncologie:
Onderzoekslijn Oncologie

Verder kunnen de onderwerpen op de NHG-website lacunes & onderzoeken een inspiratiebron vormen voor verder onderzoek.

Alle zorgprogramma's