Personeelszorg

Inzet praktijkpersoneel

SHT-THOON heeft gespecialiseerde (praktijk)verpleegkundigen en praktijkmanagers in dienst die inzetbaar zijn in uw huisartspraktijk. Hiervoor betaalt u een vast uurtarief. Alleen de in uw praktijk gewerkte uren worden dus gefactureerd. Vakantiedagen, scholingen en eventueel ziekteverzuim zijn in dit uurtarief verrekend. De verpleegkundigen worden middels een Overeenkomst van Opdracht gecontracteerd.

Inzetbaar zijn:

  • hbo-v opgeleide praktijkverpleegkundigen;
  • gespecialiseerd verpleegkundigen (diabetes, long, cvrm, ouderenzorg);
  • praktijkmanagers (ook voor specifieke projecten).

Voordelen van SHT-THOON werkgeverschap:

  • goed opgeleid en deskundig personeel;
  • geen extra medewerkers bij u in dienst;
  • flexibele inzet mogelijk;
  • ondersteuning vanuit SHT-THOON;
  • vervanging bij (langdurig) verzuim.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stevanne Jansen, manager personeel extern.