Wondzorg

Op initiatief van onze leden en gedragen door de RvA, kreeg het programma “basiswondzorg huisartsen” in 2021 vorm. Afstemming werd gezocht met de TAO-UA, ZGT, MST, de diverse thuiszorgorganisaties en FEA om te komen tot een regionaal wondzorgprogramma.

Door de regionale afspraken en onze ondersteuning worden huisartsen gefaciliteerd in het leveren van goede basiswondzorg.

Informatie over dit programma: