Zorgaanbod en Zorgvernieuwing

Het zorglandschap ziet er de komende jaren wezenlijk anders uit dan nu. De noodzaak tot verandering komt voort uit het gegeven dat de zorgvraag fors toeneemt terwijl de beschikbare infrastructuur en financiële ruimte om die zorgvraag op te vangen beperkt is en blijft. Daar komt bij dat de zorgvraag verandert: steeds meer chronisch zieken, die bovendien vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Deze veranderingen brengen onherroepelijk taakverschuiving, substitutie en zorgvernieuwing met zich mee. Verder is digitalisering en gebruik van big-data te verwachten. Deze veranderingen zullen naar verwachting invloed hebben op het takenpakket van de huisartsen.

Definitie zorgvernieuwing

Alle vernieuwingen in de gezondheidszorg die effectiever zijn voor de patiënt en efficiënter en doelmatiger werken voor de zorgverlener mogelijk maken.

Een zorgvernieuwingsproject heeft de potentie om zorgkosten te beheersen en uitkomsten van zorg te verbeteren.   

De rol van SHT-THOON in zorgvernieuwing

SHT-THOON wil als zorggroep en als uitvoerende organisatie huisartsen ondersteunen in deze ontwikkeling en kan hierin de volgende rol hebben:

  • Anticiperen en reageren op veranderingen in het zorglandschap.
  • Advies bij het ontwikkelen zorgvernieuwingsprojecten.
  • Faciliteren en/of uitvoering van zorgvernieuwingsprojecten.

Randvoorwaarden voor zorgvernieuwing binnen SHT-THOON

Initiatieven voor zorgvernieuwingsprojecten bij SHT-THOON worden getoetst aan de hand van de volgende randvoorwaarden;

  1. Past het plan binnen de missie en visie van SHT-THOON?
    (Kernbegrippen: ontzorgen van de huisartsen, bijdragen aan samenhangende, bereikbare, duurzame zorg).
  2. Sluit het initiatief aan bij het jaarplan van SHT-THOON?
  3. Is er sprake van zorgvernieuwing¹?
  4. Is er mogelijkheid van opschaling tot het SHT-THOON werkgebied?
  5. Is er draagvlak te verwachten bij de leden van SHT-THOON?

1 Definitie zorgvernieuwing

Alle vernieuwingen in de gezondheidszorg die effectiever zijn voor de patiënt en efficiënter en doelmatiger werken voor de zorgverlener mogelijk maken.

Procesbeschrijving

Checklist projectidee