ECMS

Algemeen
Steeds meer huisartsen zien de toegevoegde waarde van ECMS (Eenmalig Consult Medisch Specialist)

De juiste zorg op de juiste plek en minder onnodige verwijzingen. Zowel patiënten, huisartsen als specialisten zijn tevreden over het inzetten van een eenmalig consult bij de medisch specialist.

Sinds enkele jaren werken SHT-THOON, ZGT en MST met een Eenmalig Consult bij de Medisch Specialist (ECMS). Bij twijfel over een diagnose of de in te zetten behandeling kan de huisarts eenmalig ondersteund worden door een deelnemend medisch specialist van het ziekenhuis. De huisarts vraagt een eenmalig digitaal of fysiek consult aan, waarbij de medisch specialist een advies en behandelplan opstelt en de huisarts waar mogelijk de behandeling voortzet in de eerste lijn.

Omgekeerd ECMS MST
Naast de mogelijkheid van een ECMS, kunnen medisch specialisten sinds juni 2020 gebruik maken van een omgekeerd ECMS. Als een patiënt wordt doorverwezen naar de specialist, kan de specialist beoordelen of hij de vraag door middel van een eenmalig consult (ECMS) kan beantwoorden. Zo ja, dan vindt afstemming met de huisarts plaats en wordt de reguliere verwijzing omgezet in een omgekeerde ECMS, digitaal of fysiek.

De specialist kan tijdens het consult besluiten om een regulier (tweedelijns) consult om te zetten in een omgekeerd ECMS. De huisarts wordt dan op de hoogte gesteld en ontvangt een behandelplan om de patiënt verder in de eerste lijn te behandelen. Een andere mogelijkheid is dat de specialist op basis van de verwijzing al kan beslissen om digitaal een behandelplan naar de huisarts te versturen. De patiënt hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen.

ECMS-plus Degeneratieve klachten MST
Sinds 14 juli 2022 kunt u patiënten met degeneratieve klachten (heup, knie, voet, enkel, elleboog) voor een Eenmalige Consultatie bij de Medisch Specialist en gespecialiseerde fysiotherapeut, verwijzen naar het beweegcentrum op de polikliniek orthopedie in het MST. Het gaat hier om klachten waarbij het volgen van de desbetreffende NHG-standaard niet leidt tot een te verwachten tevredenstellend resultaat.

Door goede afspraken tussen SHT-THOON, orthopeden en reumatologen MST en Menzis kunnen alle huisartsen die bij ons zijn aangesloten patiënten voor specifieke gewrichtsklachten voor een eenmalig consult naar het beweegcentrum verwijzen. Dit zonder extra kosten voor de patiënt. Deze nieuwe zorg valt binnende afspraken van ECMS.

We zetten de voordelen van ECMS (plus) nog eens voor u op een rij:
(zie hiervoor ook de handleiding)

  • Huisarts behoudt de regie en blijft hoofdbehandelaar. Ook betekent het geen extra regeldruk voor huisartsen, omdat het zorgproces daarop is ingericht. Voor medisch specialisten tenslotte betekent het dat zij zich kunnen focussen op topklinische zorg, want de huisarts en medisch specialist werken samen aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit betekent enkel behandeling in het ziekenhuis als het moet.
  • Korte wachttijden voor de patiënt: twee weken voor fysiek consult, drie dagen voor e-consult.
  • Geen aanspraak op het eigen risico voor de patiënt.
  • Het zorgproces is zo ingericht dat het geen extra regeldruk vraagt van de huisarts.
  • Verwijzen voor ECMS gebeurt via ZorgDomein.
  • Passende vergoeding voor ECMS voor de huisarts.

Infographic uitkomsten 2022

 Verwijzen
De huisarts verwijst via ZorgDomein. Hij kiest bij overige zorgvragen van de betreffende vakgroep het gewenste zorgproduct: eenmalige consultatie fysiek of eenmalige consultatie digitaal.

Hij vermeldt een duidelijke vraagstelling en verstrekt alle benodigde aanvullende informatie.

De patiënt wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de verwijsbrief gezien door de medisch specialist. Bij een digitaal consult wordt binnen drie werkdagen gereageerd.

Overzicht deelnemers
 

Inhoudelijke informatie
Link handleiding

Tarief
Uitbetaling van ECMS gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde ECMS-consulten.

  • Het consult voor het insturen van de patiënt wordt zoals gewoonlijk op basis van S1 gefactureerd.
  • Het beoordelen van advies specialist, het eerste vervolgconsult en het in gang zetten van vervolgbeleid wordt gerekend tot S3 (gemiddeld vijftien minuten per patiënt).
  • Als u een patiënt heeft verwezen naar de specialist voor ECMS maar er volgt geen ECMS-consult uit voordat de specialist de patiënt heeft gezien, krijgt u geen ECMS-tarief uitbetaald. Indien u dit wenst kunt u de ECMS-verwijzingen registreren in uw HIS. Hiervoor kunt u gebruik maken van de HIS-handleiding waarin staat uitgelegd op welke wijze u dit in uw HIS kunt registreren.
  • Besluit u op basis van het advies van de specialist (nadat deze hem heeft gezien) de patiënt alsnog in te sturen, dan kan wel een ECMS op basis van S3 in rekening worden gebracht.

Uitbetaling door de zorggroep
De zorggroep betaalt u een keer per kwartaal het zorgtarief per ECMS-consult. Uitbetaling gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde ECMS-consulten.

LET OP: SHT-THOON betaalt de deelnemende huisarts uit op het bij ons bekende rekeningnummer waaraan de DM-gelden worden betaald. Wilt u de ECMS-gelden op een ander rekeningnummer ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van SHT-THOON.