ECS schouder

Algemeen
Huisartsen, gespecialiseerde fysiotherapeuten schouder en orthopeden versterken elkaar in de zorg voor mensen met schouderklachten

Vanaf januari 2022 bestaat er voor huisartsen een extra verwijsmogelijkheid voor patiënten met afgebakende schouderklachten. Doorverwijzen kan, naast de verwijzing naar een orthopeed, ook naar een diagnostisch fysiotherapeut schouder.

Deze fysiotherapeut onderzoekt en beoordeelt deze specifieke groep schouderklachten en bepaalt vervolgens of verder onderzoek en/of behandeling nodig is. Hierover wordt dan een advies uitgebracht aan de huisarts, die hoofdbehandelaar is. Zo worden patiënten sneller geholpen en zijn er minder doorverwijzingen nodig naar specialisten in het ziekenhuis.

Door goede afspraken tussen aangesloten schouderfysiotherapeuten, orthopeden MST en OCON, Menzis en SHT-THOON kunnen alle huisartsen die bij ons aangesloten zijn hun patiënten voor specifieke schouderklachten naar deelnemende schouderfysiotherapeuten verwijzen. Dit zonder extra kosten voor de patiënt.

We zetten de voordelen van deze constructie nog eens voor u op een rij:

 • Korte wachttijden voor de patiënt, binnen één tot twee weken diagnostisch consult bij de ECS-schouderfysiotherapeut.
 • Huisarts behoudt de regie en blijft hoofdbehandelaar. Ook betekent het geen extra regeldruk voor huisartsen, omdat het zorgproces daar op is ingericht.
 • Juiste zorg op de juiste plek: inzet van een gekwalificeerde schouderfysiotherapeut voor de diagnostiek van schouderklachten.
 • Geen aanspraak op het eigen risico voor de patiënt.
 • Verwijzen voor ECMS gebeurt via ZorgDomein.
 • Passende vergoeding voor de huisarts.

 Infographic uitkomsten 2022

Adviesgroep
De adviesgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat uit regionale stakeholders

Adviesgroep ECS-schouder
Naam Functie
Steven Peters Fysiotherapeut
Hans Herik Fysiotherapeut
Lonneke Govaert Orthopeed MST
Jurjen Been Orthopeed OCON
Frank van Brenk Huisarts Glanderbrug

Huisarts vermeldt een duidelijke vraagstelling en verstrekt alle benodigde aanvullende informatie. De patiënt wordt binnen één tot twee weken na ontvangst van de verwijsbrief gezien door de diagnostisch fysiotherapeut schouderklachten. Voorafgaand aan het consult ontvangt de patiënt informatie over het consult en wordt gevraagd om digitaal gegevens aan te leveren.

 Deelnemers

 • U vindt de deelnemende schouderfysiotherapeuten in ZorgDomein onder paramedische zorg schouderproject SHT-THOON.
 • Op zes locaties, verspreid over de THOON-regio zijn sinds de start in 2022 schouderfysiotherapeuten beschikbaar.
 • Deze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Schouder Netwerk Twente (SNT) en bezitten aanvullende competenties conform het programma van eisen SHT-THOON.
 • De diagnostisch fysiotherapeut schouder behandelt de patiënt niet zelf; hierdoor kan hij een onafhankelijke positie innemen.

Inhoudelijke informatie

 • Injectie in de schouder
  Indien een corticosteroïd injectie geïndiceerd is, wordt die in de eerste lijn gegeven. Een anatomisch geleide injectie (zonder echogeleiding) volstaat1. In de App van “Tussen de Lijnen” staat een instructievideo over injecteren in de schouder bij werkafspraken orthopedisch chirurg.  
 • Spreekuurkaart
 • Handleiding

Opbouw tarief

 • Uitbetaling van ECS gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde ECS-consulten.
 • Het consult voor het insturen van de patiënt wordt zoals gewoonlijk op basis van S1 gefactureerd.
 • Het beoordelen van advies diagnostisch fysiotherapeut schouder, het eerste vervolgconsult en het in gang zetten van vervolgbeleid wordt gerekend tot S3 (gemiddeld vijftien minuten per patiënt).
 • Als huisarts een patiënt heeft verwezen voor ECS maar er volgt geen ECS-consult uit, dan krijgt hij geen ECS- tarief uitbetaald.
 • Besluit huisarts op basis van het advies van de diagnostisch fysiotherapeut specialist schouderklachten (nadat deze hem heeft gezien) de patiënt alsnog te verwijzen naar de tweede lijn, dan kan ECS op basis van S3 in rekening worden gebracht.

Uitbetaling door de zorggroep 
BV THOOZ betaalt u een keer per kwartaal het zorgtarief per ECS-consult. Uitbetaling gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde ECS-consulten.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van SHT-THOON.