Hulp bij vragen

Bij vragen die wij telefonisch niet of moeilijk kunnen beantwoorden, kunnen wij op afstand meekijken op uw beeldscherm. Wij vragen dan van u om naar onze website te gaan en op onderstaande knop te klikken.

Op uw computer opent dan een pop-up met de naam Teamviewer. U ziet een ID en een wachtwoord die u telefonisch aan ons door kunt geven. Vanaf dat moment wordt een beveiligde verbinding opgebouwd en kan onze medewerker met u meekijken om u te helpen bij uw vraag.

U heeft de mogelijkheid om de verbinding te verbreken. De medewerker kan dan niets meer zien.
Wij brengen geen wijzigingen aan op uw computer. Wij zullen hooguit met de muis aanwijzen waar eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden. In geval van twijfel zult u altijd met uw ICT specialist moeten overleggen alvorens de geadviseerde wijziging toe te passen.