Oogzorg

Optometrie in de eerste lijn bewijst zich in de praktijk

Optometrie in de eerste lijn
Sinds 2017 bestaat in de regio Twente een verwijsmogelijkheid voor huisartsen die kwalitatief hoogwaardig oogonderzoek willen aanvragen voor hun patiënten. Patiënten hoeven bij afgebakende oogheelkundige klachten voor een diagnostisch oogheelkundig consult niet meer naar het ziekenhuis en kunnen snel terecht in de eerste lijn: de maximale wachttijd voor het onderzoek is een werkweek. De zorg wordt verleend door ervaren optometristen, verspreid over de regio, die werken binnen het kwaliteitskader zoals opgesteld door de beroepsvereniging OVN. De kwaliteit van het oogheelkundig oogonderzoek in de eerste lijn is dus gegarandeerd.

We zetten de voordelen van deze constructie nog eens voor u op een rij:
(zie hiervoor ook de handleiding)

 • Huisarts behoudt de regie en blijft hoofdbehandelaar.
 • Juiste zorg op de juiste plek: inzet van een gekwalificeerde optometrist voor de diagnostiek van specifieke oogheelkundige klachten.
 • Geen aanspraak op het eigen risico voor de patiënt.
 • Uw patiënt wordt snel en deskundig gezien door een gecontracteerde optometrist en u ontvangt feedback op de gebruikelijke wijze via een retourbericht.
 • U kunt een dubbel consult declareren indien u de patiënt terug ziet na het diagnostisch consult bij de optometrist.
 • Verwijzen via ZorgDomein naar de optometrist is voldoende.

Infographic uitkomsten 2022

Adviesgroep
De adviesgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat uit regionale stakeholders.

Leden regionale adviesgroep

Regionale Adviesgroep Oogzorg 2023
Naam Functie
Anja van Kempen Huisarts
Jan-Anne Wind Huisarts
Han ter Horst Huisarts
Peter Lansink Oogarts
Robert van der Moolen Optometrist
Roland Hemmer Optometrist

Verwijzen

 • Huisarts stuurt in afstemming met de patiënt een verwijsbrief via ZorgDomein naar een gecontracteerde optometrist met een heldere vraagstelling en de vereiste voorinformatie, waaronder de ICPC-code.
 • Huisarts spreekt met de patiënt af hoe de resultaten van het optometrisch onderzoek met de patiënt besproken wordt.
 • De optometrist ziet de patiënt binnen één week na verwijzing.
 • De optometrist neemt zelf contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.
 • De optometrist verricht het oogheelkundige onderzoek en geeft uitleg aan de patiënt over zijn bevindingen. Hij deelt met de patiënt wat zijn advies aan de huisarts is. Indien van toepassing kan hij de patiënt instrueren over de termijn waarop deze contact moet hebben met de huisarts.
 • De optometrist stuurt direct na het onderzoek een verslag met een beschrijving van het onderzoek, zijn conclusie en aanbevelingen naar de huisarts via Zorg Mail. Is de optometrist onzeker over zijn diagnostiek, dan deelt hij dit ook met de patiënt en huisarts.
 • Indien de optometrist na diagnostiek vaststelt dat er een calamiteit is die om een directe actie vraagt, belt hij met de huisartsenpraktijk of, bij afwezigheid, diens waarnemer en draagt hiermee de verantwoordelijkheid over aan de huisarts.Is er na onderzoek door de optometrist een indicatie voor verwijzing naar de oogarts, dan zal hij/zij in samenspraak met de patiënt een verwijzing naar het gewenste ziekenhuis maken. Er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
 • Wil de patiënt niet worden verwezen of eerst overleggen met de huisarts, dan zal de terugkoppeling op de nu gebruikelijke manier plaatsvinden en de verantwoordelijkheid voor de verwijzing wel bij de huisarts blijven.

Overzicht deelnemers
LET OP: In ZorgDomein vindt u de deelnemende optometristen terug onder ‘paramedische zorg’. U vindt daar ook de verwijscriteria.

Inhoudelijke informatie
Handleiding

Tarief

 • Uitbetaling van de optometrist gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde consulten.
 • Het consult voor het insturen van de patiënt wordt zoals gewoonlijk op basis van S1 gefactureerd.
 • Het beoordelen van advies optometrist, het eerste vervolgconsult en het in gang zetten van vervolgbeleid wordt gerekend tot S3. (Gemiddeld vijftien minuten per patiënt). Huisarts mag hiervoor een dubbel consult declareren.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van SHT-THOON.