OSAS

Screeningstool voor slaapapneu
Sinds 1 mei 2018 bestaat de mogelijkheid patiënten met verdenking op slaapapneu te screenen in de huisartsenpraktijk. Door goede afspraken tussen DiagnOSAS, Menzis en SHT-THOON kunnen alle  aangesloten huisartsen hun patiënten screenen op slaapapneu. Dit zonder extra kosten voor de patiënt.

Slaapapneu is een ernstige aandoening, waarbij de patiënt herhaaldelijk stopt met ademen tijdens de slaap. Dit leidt tot ernstige vermoeidheidsklachten, onherstelbare gezondheidsschade, verminderde productiviteit en een verhoogd risico op ongevallen.

OSAsense is erop gericht patiënten met een verdenking op slaapapneu beter op te sporen in de eerste lijn en onnodige verwijzingen naar een slaapcentrum te voorkomen. Hiertoe maakt de huisartsenpraktijk gebruik van een online vragenlijst in combinatie met een nachtelijke zuurstofmeting, welke beide bij de patiënt thuis kan worden verricht.

De validiteit van OSAsense is recent aangetoond in een klinische studie. OSAsense leidde hierbij tot een aanzienlijke afname van het aantal onnodige verwijzingen naar slaapcentra, wat resulteert in een forse kostenbesparing. Bovendien wordt de capaciteit van slaapcentra door de inzet van OSAsense beter benut.

We zetten de voordelen van deze constructie nog eens voor u op een rij:
(zie hiervoor ook de handleiding)

 • Huisarts behoudt de regie en blijft hoofdbehandelaar
 • U kunt rechtsreeks afspraken maken met DiagnOSAS
 • Juiste zorg op de juiste plek: inzet van een screeningsinstrument bij slaapapneu in de huisartsenpraktijk voorkomt onnodige verwijzing naar de tweede lijn.
 • Geen aanspraak op het eigen risico voor de patiënt.
 • Uw patiënt wordt deskundig gescreend door uw POH/DA (na instructie door DiagnOSAS). U ontvangt feedback na de screening van DiagnOSAS .
 • U krijgt een passende vergoeding van BV THOOZ voor uw inzet en de afschrijfkosten van de screeningstool.

Hoe kunt u deelnemen aan OSAsense

 • Als u interesse heeft in deelname aan OSAsense, meldt u zich aan bij DiagnOSAS.
 • Invullen aanmeldformulier op: https://www.osasense.nl/aanmelden
 • DiagnOSAS neemt contact met u op voor een nadere toelichting. Bij deelname volgt bezoek in de praktijk.
 • Uitleg over opzet, inhoud en gebruik apparatuur door DiagnOSAS in de praktijk.
 • U kunt daarna starten met screenen van patiënten.
 • U registreert patiëntcontact in het HIS onder de ICPC-code: PO6 slapeloosheid/andere slaapstoornis.
 • Rapportage uitkomsten onderzoek door DiagnOSAS aan huisarts.

Infographic uitkomsten 2022

Inhoudelijke informatie
Informatie over de opzet en inhoud van OSAsense vindt u in de handleiding.

Tarief
Opbouw zorgkosten
U krijgt een vast tarief per gescreende patiënt voor de geleverde zorg. Onderdeel van dat tarief is het onderzoeksmateriaal dat u nodig heeft voor de screening. Bij aanvang koopt u een OSAsense S18 zuurstof-saturatiemeter en een startset-disposable sensoren (tien stuks) bij DiagnOSAS.

U krijgt een vast tarief voor de afschrijfkosten (afschrijving binnen vijf jaar) van deze meter per patiënt, uitgaande van acht patiënten per jaar per normpraktijk. Indien u meer patiënten per jaar screent of de meter samen collega’s aanschaft, is de meter sneller afgeschreven. De sensoren worden integraal per gescreende patiënt vergoed.

Uitbetaling door zorggroep
De zorggroep betaalt u één keer per kwartaal het zorgtarief voor de gescreende patiënten. Uitbetaling gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde OSAsense consulten.

 • Het eerste consult voor het beoordelen of patiënt in aanmerking voor screening wordt zoals gewoonlijk op de reguliere wijze gedeclareerd.
 • De nabespreking met de patiënt en de inzet van de POH wordt gerekend tot S3. U krijgt hiervoor een vast tarief per gescreende patiënt.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van SHT-THOON.