Pilot vrouwenspreekuur Dinkelland en Oldenzaal

Algemeen
Huisartsen en kaderartsen urogynaecologie in Dinkelland en Oldenzaal versterken elkaar in de zorg voor vrouwen met gynaecologische klachten.

Door goede afspraken tussen twee kaderartsen urogynaecologie, maatschap gynaecologen MST/ZGT, Menzis en SHT-THOON, kunnen huisartsen in Oldenzaal en Dinkelland hun patiënten sinds januari 2022 voor specifieke urogynaecologische klachten naar de kaderarts verwijzen. Dit zonder extra kosten voor de patiënt.

De huisarts in Dinkelland en Oldenzaal heeft de mogelijkheid tot het inzetten van extra expertise bij de patiënt met urogynaecologische klachten als het traject van behandeling bij huisarts conform de geldende standaarden niet tot het gewenste of te verwachten resultaat leidt.

Door middel van anamnestisch en lichamelijk onderzoek (op indicatie echografie) vindt diagnostiek plaats en wordt een behandelplan opgesteld en uitgevoerd door de kaderhuisarts die hiervoor tijdelijk het hoofdbehandelaarschap overneemt. Bij goed resultaat vindt overdracht plaats naar de eigen huisarts.

In het kort:

  • Een extra verwijsmogelijkheid, voor patiënte met afgebakende urogynaecologische klachten;
  • Geen aanspraak op eigen risico voor patiënte;
  • Laagdrempelige zorg, dichtbij patiënte, korte wachttijden;
  • In samenwerking met de maatschap gynaecologen MST/ZGT, Menzis en SHT-THOON;
  • Sinds januari 2022 naast Dinkelland, ook in Oldenzaal.

Infographic uitkomsten 2022

Adviesgroep

Adviesgroep eerstelijns urogynaecologie

Naam Functie
Wendy Nijhuis Huisarts en kaderarts urogynaecologie
Anneke Bodde-Schasfoort Huisarts en kaderarts urogynaecologie
Monique Kenkhuis Zelfstandig gynaecoloog

Verwijzen door huisartsen uit Oldenzaal en Dinkelland

  • Verwijzen in Oldenzaal naar vivaldi@ezorg.nl en Dinkelland via Zorg Mail;
  • Huisarts vermeldt conform het opgestelde format door de kaderarts, een duidelijke vraagstelling en verstrekt alle benodigde aanvullende informatie.
  • De patiënt wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de verwijsbrief gezien door de kaderarts urogynaecologie.

Overzicht deelnemers

Inhoudelijke informatie
Link handleiding

Opbouw Tarief
Uitbetaling van consulten bij de kaderarts gebeurt op basis van goedgekeurde gedeclareerde consulten.

  • Het consult bij de eigen huisarts voor het insturen van de patiënt wordt zoals gewoonlijk op basis van S1 gefactureerd.
  • Het eerste en vervolgconsult bij de kaderarts en het in gang zetten van vervolgbeleid wordt gerekend tot S3.

 Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van SHT-THOON.