OPEN en digitaal inzage per 1 juli 2020

We merken dat leveranciers (veel) druk uitoefenen op huisartsen en praktijkmanagers door aan te geven dat het aanschaffen van een Patientenportaal de enige manier is om aan OPEN of de wet te voldoen.
Dat is niet het geval. Hieronder proberen wij u de betekenis van de verschillende termen uit te leggen en uit te leggen wat u kunt doen.

Digitale inzage

Per 1 juli 2020 is het verplicht om patiënten digitaal inzage te geven in hun medisch dossier. Hoe dat moet, wordt in de wet niet vermeld. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een patiënten portaal van het HIS of de gegevens uit het HIS beschikbaar te stellen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Belangrijk is dat de juiste informatie inzichtelijk is.

PGO

Een PGO is een losstaand programma en moet voldoen aan zogenaamde ‘MedMij standaarden’. De patiënt kiest zelf een PGO en beheert deze. Door de MedMij standaarden wordt het mogelijk gemaakt dat de patiënt onder andere zijn of haar gegevens uit het medisch dossier van de huisarts kan zien. Daarvoor is het noodzakelijk dat het HIS óók voldoet aan de MedMij standaarden en gekoppeld wordt met het PGO. Dit is echter zeer complex! Momenteel voldoen de HIS’en nog niet aan de MedMij standaarden.

De HIS leveranciers hebben tot 31 december uitstel gekregen om het HIS zo te ontwikkelen dat het kan ‘praten’ met het PGO.

Patiënten portaal van het HIS

Veel praktijken hebben al een patiënten portaal van het HIS. Het inzetten van zo’n portaal is een besluit van de praktijk en biedt vaak al meer functionaliteiten dan de verplichtingen in de wet. De HIS leveranciers werken nu hard aan de ontwikkeling van het HIS zodat deze voldoen aan de wettelijke eisen voor digitale inzage.

Voldoen aan de wet

Wanneer u gebruik maakt van het patiënten portaal van het HIS voldoet u in de meeste gevallen al aan de wet, dat is afhankelijk van welke diensten u afneemt van het portaal.

Gebruikt u nog geen portaal en/of voldoet u nog niet aan de wet dan heeft u twee opties:
– Tot 31 december de digitale inzage op aan andere (creatieve) manier , bijvoorbeeld door de patiënt mee te laten lezen op het scherm of bepaalde gegevens digitaal mee te geven op een USB stick, inrichten en vanaf 31 december beschikken over een HIS dat voldoet aan de MedMij standaarden. De patiënt kan dan zijn/haar gegevens inzien in een PGO, die hij/zij zelf gekozen heeft en beheert.
– Als de praktijk besluit  het patiënten portaal van het HIS af te nemen, dat voldoet aan de wettelijke eisen. De praktijk betaalt en beheert het portaal.

Meer informatie over OPEN kunt u lezen op de website van THOON of op de website van OPEN