Project OPEN: online inzage

Via uw Hagro-vertegenwoordiger bent u geïnformeerd over de online inzage in patiëntendossiers per juli 2020 en het project OPEN. Via dit project worden huisartsen ondersteund bij de implementatie van deze online inzage in een deel van het huisartsendossier door patiënten. Huisartsen ontvangen hiervoor een vergoeding van € 2,83 per patiënt.

Het project OPEN wordt uitgevoerd door een regiocoalitie. In onze regio zijn dat THOON en de LHV Kring Twente.

Op dit moment is de regiocoalitie druk bezig met de voorbereidingen. De verwachting is dat u zich medio november kunt inschrijven als deelnemer. Hiervoor dient u een verklaring van deelname te ondertekenen. Tevens wordt er via een enquête een aantal vragen aan u gesteld die de regiocoalitie als zogenaamde nulmeting moet inleveren. De resultaten van deze nulmeting leiden tot een advies van te volgen modules. U wordt via de nieuwsbrief geïnformeerd. Tevens richten wij op onze website een onderdeel in waar u alle informatie over OPEN kunt inzien en terug lezen.

Aanvullende informatie over OPEN kunt u lezen in deze brief of op deze website.