Wie zijn wij?

Over SHT-THOON

SHT-THOON is een onderneming van en voor huisartsen in Twente en omstreken. SHT-THOON is ontstaan uit de fusie van SHT (Spoedzorg Huisartsen Twente) en THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland). Het is een coöperatie waarbij de Raad van Afgevaardigden de koers van de onderneming bepaalt.

SHT-THOON ontzorgt huisartsen. Wij bieden onze leden dienstverlening voor het leveren van hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg en diensten voor onderdelen van de (dag)praktijkvoering en deelname aan zorgprogramma’s. Wat dit laatste betreft richten we ons  op het ontwikkelen, implementeren en borgen van zorgprogramma’s, nieuwe producten en diensten voor de huisartsenpraktijk met als uitgangspunt juiste zorg op de juiste plek en ontzorgen van de huisarts.

SHT-THOON stelt zich ten doel de positie van de huisarts in de (eerstelijns) gezondheidszorg te versterken. De juiste zorg op het juiste moment, door de juiste persoon en op de juiste plaats.

Dit bereiken we door het aanbieden van het werkgeverschap aan ondersteunend personeel, samenwerken/onderhandelen met zorgverzekeraars en andere partijen, het aanbieden van administratieve diensten, etc.