Missie en visie

Visie (droom, toekomst)

Voor iedere inwoner van ons werkgebied vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week passende huisartsenzorg.

Missie (wie je bent, wat je doet en waarom)

Huisartsenorganisatie SHT-THOON is van en voor alle huisartsen in ons werkgebied. Passende huisartsenzorg is gericht op de gehele mens in zijn maatschappelijke context. Onze huisartsen stellen patiënten in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen kwaliteit van leven. Goede samenwerking met onze ketenpartners is daarbij van belang. De medewerkers van SHT-THOON faciliteren en ondersteunen de huisartsen en hun medewerkers bij de uitoefening van hun vak. Continuïteit, kwaliteit en innovatie zijn voor ons belangrijke waarden. We geloven in lokaal praktijkhouderschap en goed werkgeverschap, zowel in de dagpraktijken als binnen de SHT-THOON organisatie. Onze medewerkers zijn deskundig en enthousiast. Er is ruimte voor scholing en ontwikkeling en we stimuleren het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. We bevorderen waar we kunnen het vestigingsklimaat voor huisartsen in ons werkgebied. Brede Twentse samenwerking is wat ons betreft essentieel, daarvoor zetten we ons dan ook volop in.