Missie en Visie

Missie SHT-THOON

Wij zijn een coöperatie van en voor huisartsen in Twente en directe omgeving.
Wij versterken de positie van de huisarts door hem te ontzorgen bij de praktijkvoering in een steeds veranderende omgeving. Wij dragen bij aan het realiseren van samenhangende, bereikbare en duurzame zorg voor alle inwoners in ons werkgebied.
Wij zien de huisartsenzorg als zorg die gericht is op heel de mens in zijn maatschappelijke context, die hem in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen kwaliteit van leven, voor zover hij daar fysiek en mentaal toe in staat is.

Visie SHT-THOON

Wij worden herkend en erkend als een vooruitstrevende zorggroep die de eerstelijnszorg binnen ons werkgebied verbetert en vernieuwt. Vanuit deze visie verbinden en stimuleren wij samenwerking tussen partijen in de zorg.
Door deskundige ondersteuning bieden wij huisartsen, ketenpartners en patiënten de mogelijkheid hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van zorgprogramma’s.