Algemeen

Het doel van de zorggroep is het realiseren van goede chronische zorg voor u; heldere afspraken over de manier waarop zorgverleners u helpen en ondersteunen.

Inleiding
Om u beter te kunnen helpen en ondersteunen bij uw (chronische) ziekte werken alle zorgverleners samen. Wij maken daarvoor goede afspraken met elkaar maar ook met u. Uit ervaringen van (chronisch) zieken en andere onderzoeken weten wij hoe belangrijk dat is. In beleidstaal: deze afspraken noemen wij zorgprogramma’s en de groep van zorgverleners noemen wij een zorggroep.
Elders op deze pagina vindt u een overzicht van onze zorgprogramma’s. Door op een zorgprogramma te klikken vindt u onder andere de toelichting over het betreffende zorgprogramma, meest gestelde vragen en informatie over vergoedingen.

Waar komt u SHT-THOON tegen?
In principe merkt u als patiënt weinig van SHT-THOON. U komt gewoon bij uw eigen huisarts of praktijkverpleegkundige. Wanneer het volgens de huisarts of verpleegkundige nodig is om naar bijvoorbeeld een podotherapeut of diëtist te gaan, kunt u gezamenlijk bepalen naar wie u kunt gaan. Deze podotherapeut of diëtist moet wel bij SHT-THOON aangesloten zijn als u de zorg vergoed wilt krijgen. Doordat zorgverzekeraars hun klanten steeds meer inzicht geven in zorgkosten zult u ons terugvinden op uw zorgkostenoverzicht onder de naam THOOZ.

Wij declareren op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) een bedrag waarvan alle betrokken zorgverleners betaald kunnen worden. Dit bedrag is ieder kwartaal gelijk, ongeacht de zorg die u heeft ontvangen. Hebt u het idee dat er ten onrechte een bedrag namens SHT-THOON gedeclareerd wordt? Dan kunt u hierover het beste contact opnemen met uw eigen huisarts.

Cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van 2018 is SHT-THOON verplicht een cliëntenraad in te stellen.

De raad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van SHT-THOON, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken en toekomstige cliënten. Dat geldt voor zowel de cliënten binnen de (chronische) zorgprogramma’s als voor cliënten van de huisartsenspoedposten. Meer informatie over cliëntenraad bij instellingen vindt u hier.

De cliëntenraad komt minstens vier keer per jaar bij elkaar en is bereikbaar via het e-mailadres clientenraad@sht-thoon.nl.

Elektronische gegevensuitwisseling
Voor het verlenen van zorg maken SHT-THOON en de bij haar organisatie aangesloten zorgverleners gebruik van een ketenondersteunend systeem.