Declaratie-overzicht zorgverzekeraar

SHT-THOON maakt jaarlijks (financiële) afspraken met huisartsen en zorgverzekeraar betreffende de activiteiten die opgestart worden ter ondersteuning van huisartsen.

Op onze website vindt u van alles over deze activiteiten (inzet medisch personeel, scholingen voor huisartsen en personeel, zorginnovatie, chronische zorg (DM2, COPD, astma, CVRM, osteoporose, GGZ en ouderenzorg, continuïteit huisartsenzorg, praktijkhuisvesting, enzovoorts).

Het bedrag dat wij van de zorgverzekering ontvangen voor het uitvoeren van deze activiteiten declareren wij bij de zorgverzekeraar op verzekerden-niveau.

Wij mogen per verzekerde van alle huisartsen in het werkgebied van SHT-THOON een vast bedrag per kwartaal declareren bij de zorgverzekeraar, onafhankelijk van eventuele bezoeken aan de huisarts of andere zorgverlener. Dit geldt voor alle ingeschreven verzekerden bij de huisarts. In het overzicht per kwartaal van de zorgverzekeraar kunnen dus declaraties staan van € 1,43 en € 0,62 van B.V. THOOZ.

Uw huisarts registreert in uw patiëntendossier of u deelneemt aan een van onze zorgprogramma’s (diabetes, COPD, hart- en vaatzorg, osteoporose). Ook dat vindt u terug op het declaratie-overzicht. Hetzelfde geldt als u deelnam aan een zorgvernieuwingsproject zoals bijvoorbeeld OSAsense (slaapapneu), wondzorg, Gecombineerde Leefstijlinterventie, Atriumfibrilleren, Hartfalen, enzovoorts.

U hoeft hier zelf NIETS van te betalen. Het is een administratieve manier van de zorgverzekeraar om zijn kosten te kunnen administreren.

Bij vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met ons secretariaat