Tip of klacht?

Tip

Als u een tip voor ons heeft of als u zaken zijn opgevallen die wij volgens u kunnen verbeteren, horen wij dat graag van u. U kunt uw opmerkingen rechtstreeks mailen naar: secretariaat@sht-thoon.nl.

Klacht

Een klacht over SHT-THOON kunt u op verschillende manieren indienen:

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van SHT-THOON. Dit klachtenformulier (pdf formaat) kunt invullen en opsturen naar SHT-THOON.
Na ontvangst van de klacht zoeken wij uw gegevens op in ons systeem. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt uw klacht óf intern opgepakt óf doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Binnen circa een week wordt contact met u opgenomen.