Tip of klacht?

Tip

Als u een tip voor ons heeft of als u zaken zijn opgevallen die wij volgens u kunnen verbeteren, horen wij dat graag van u. U kunt uw opmerkingen rechtstreeks mailen naar: secretariaat@sht-thoon.nl.

Klacht

Een klacht over SHT-THOON kunt u op verschillende manieren indienen:

  1. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van SHT-THOON. Dit klachtenformulier (pdf formaat) kunt invullen en opsturen naar SHT-THOON.
    Na ontvangst van de klacht zoeken wij uw gegevens op in ons systeem. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt uw klacht óf intern opgepakt óf doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. Binnen circa een week wordt contact met u opgenomen.
  2. Als u uw klacht niet rechtstreeks bij THOON wilt indienen óf als de klachtenbehandeling door SHT-THOON zelf niet naar uw tevredenheid is verlopen, kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een (andere) onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Ook hier wordt binnen ongeveer een week contact met u opgenomen. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op hun website.