Beheer dossiers overleden patiënten

De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers wordt bepaald door de Rijksoverheid. De termijn gaat in op het moment dat de laatste wijziging is aangebracht in het dossier. Dat is vaak op de dag van overlijden of vlak daarna.

De dossiers van overleden patiënten die bij leven waren ingeschreven bij huisarts J.G. Knobben of W. Veurink zijn, de wettelijke bepalingen in acht nemend, vanaf 1 april 2021 in beheer bij SHT-THOON.

Beide huisartsen gingen met pensioen. Het is in Nederland en zeker in Twente heel moeilijk een opvolger te vinden voor een huisarts. Helaas is het deze huisartsen niet gelukt een opvolger te vinden. De patiënten uit hun praktijken zijn, op basis van postcode, verdeeld over een aantal praktijken in Enschede.

Meent u als nabestaande recht te hebben op inzage in het dossier van een overledene? Neem dan contact op met ons secretariaat: 074-256 87 98. Een huisarts gaat vervolgens met u in gesprek en bepaalt of aan uw vraag voldaan kan worden.