Oogzorg

De inzet van een optometrist voor oogheelkundige klachten

De laatste jaren komen steeds meer mensen met oogaandoeningen bij hun huisarts. En de vraag naar oogzorg zal in de komende drie jaar verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Dit komt vooral door de vergrijzing. Er is kans dat huisartsen en specialisten Oogheelkunde – aan wie al een tekort is – die toenemende stroom patiënten niet aankunnen, waardoor er wachtlijsten ontstaan.
Huisartsen verwijzen veel patiënten door naar de oogarts. Dat doet de huisarts omdat hij lang niet alle oogklachten goed kan beoordelen. Daarvoor is hij immers niet specifiek opgeleid en hij heeft er de apparatuur niet voor. Oogartsen van het Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente constateren dat veel van die verwijzingen onnodig zijn. En dat veel niet-complexe oogklachten prima behandeld kunnen worden door een gekwalificeerde optometrist.

Rol SHT-THOON

Het samenwerkingsproject tussen huisartsen en optometristen voor oogheelkundige klachten is opgezet door SHT-THOON in samenwerking met oogartsen van het ZGT en MST. SHT-THOON is een organisatie die huisartsen ondersteunt bij de organisatie van zinnige zorg in de huisartsenpraktijk.
De huisartsen in de SHT-THOON-regio werken nu samen met negen hbo-opgeleide optometristen die voldoen aan de strenge eisen van de Optometristen Vereniging Nederland. De huisarts is en blijft de hoofdbehandelaar.

Wat kunt u verwachten

Bij een deelnemende optometrist kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van eenvoudige oogheelkundige klachten. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een optometrist die vervolgens contact met u opneemt voor het maken van een afspraak voor een oogheelkundig onderzoek. Dat onderzoek vindt meestal binnen twee weken plaats. Na het onderzoek informeert de optometrist uw huisarts over de uitkomsten. Het kan zijn dat u alsnog wordt verwezen naar een oogarts maar dat komt gelukkig weinig voor. (78% van alle patiënten kunnen geholpen worden door de optometrist en hoeven niet te worden doorverwezen naar de oogarts.)

Verwijzing

Indien u een oogheelkundige klacht heeft kunt u alleen bij de optometrist terecht met een verwijzing van uw huisarts. De verwijzing verloopt digitaal.

Geen eigen risico

Uw behandeling valt niet onder uw eigen risico. Dat betekent dat u geen kosten maakt voor uw behandeling.

De belangrijkste voordelen voor u op een rij

  • Oogheelkundige zorg dicht bij huis.
  • Goede zorg van een specialist: ervaren optometrist.
  • Patiënt is bij de optometrist goedkoper uit, want geen eigen risico.
  • Geen onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis.
  • De patiënt wordt sneller geholpen en is minder tijd kwijt.
  • De oogarts ziet alleen patiënten die ook echt in het ziekenhuis horen.
  • Huisarts, optometrist en oogarts werken samen; spreken dezelfde taal tegen de patiënt.
  • Enquête: 100% van de patiënten is tevreden met de nieuwe aanpak.