Algemeen

Cliëntondersteuning door Zorgbelang

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Het doel was en is  invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Zorgbelang wil dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zorgbelang kan voor u waardevol zijn, bijvoorbeeld door cliëntondersteuning te bieden in gesprekken met de gemeente of voor de Wlz. Voor meer informatie bezoekt u hun website.

Financiële zorgen

Weet u de weg te vinden naar de stadsbank? Schulden komen nooit alleen. Ze gaan vaak gepaard met spanning, lichamelijke klachten en slapeloosheid.

De stadsbank zorgt voor  een persoonlijk plan, dat voor u werkt om straks zonder financiële problemen dóór te gaan. Het dienstenaanbod is veelzijdig en vooral compleet: budgetbeheer, budgetzeker, beschermingsbewind, schulden oplossen, persoonlijke lening en schulden oplossen met een verklaring Wsnp. De stadsbank staat voor u klaar.

Gemeenteportaal

Steeds meer gemeentes hebben een prachtige digitale kaart van alles wat de gemeente te bieden heeft op het gebied van gezondheid en welzijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de informatie die Enschede, Haaksbergen en Hengelo aanbieden over onder andere vervoer, mantelzorg, bewegen, gezondheid, WMO, praktische hulp, zorg, meedoen en huiselijk geweld.

Hoestie.nu

Als u ernstig ziek bent, willen familie en vrienden u steunen en weten hoe het met u gaat. En u wilt uw verhaal met hen delen – maar dan wel op een manier die jou niet belast. Met je eigen hoestie.nu pagina informeert u in één klap iedereen die voor u belangrijk is. En verder niemand.

Ieder(in)

De website iederin.nl biedt belangrijke informatie  voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ieder(in) ijvert ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen zij op zoveel mogelijk plekken. Bij de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties en in de media. Ze richt zich op veel verschillende thema’s, te weten: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Keuzehulpen

Voor veel aandoeningen zijn verschillende behandelingen mogelijk. Een keuzehulp helpt bij het kiezen van de behandeling die het best bij u past. De keuzehulp zet de voordelen en nadelen van elke behandeling op een rij en helpt u nadenken over wat voor u belangrijk is. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek bij uw zorgverlener. Samen kiest u uiteindelijk voor één van de behandelingen. https://www.keuzehulp.info.

Koorts bij kinderen

Deze gratis te beluisteren podcast over koorts bij kinderen geeft houvast voor ouders. Er wordt besproken wat koorts is, wat de adviezen zijn bij een kind met koorts en wat de alarmsymptomen zijn waar ouders op kunnen letten. Wanneer is paracetamol zinvol, is hoestdrank nuttig en wat kun je doen bij oorpijn of verkoudheid?

U vindt de podcast op Spotify en Apple Podcast.

Leer Zelf Online

De website voor kwetsbare patiënten Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doen ze door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen.
Stap voor stap wordt alles in begrijpelijke taal uitgelegd. Hoe werkt een mobiel? Hoe stop je met rokenWat is LVB?

ScheidingsATLAS

Een derde van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ongeveer 35.000 per jaar. Daarnaast worden jaarlijks nog eens zo’n 60.000 samenwoon-relaties verbroken. Bij zo’n breuk zijn vaak kinderen betrokken. Een partnerrelatie wordt beëindigd, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Dit leidt regelmatig tot vragen en onzekerheden bij ouders. TNO nam daarom het initiatief voor de ‘ScheidingsATLAS’: een korte training voor ouders in scheidingssituaties. U kunt op de website van TNO zoeken op dit onderwerp.

Slaapoefentherapie – bij de oefentherapeut Cesar en Mensendieck

De oefentherapeut Cesar/ Mensendieck kan u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld zes behandelingen.

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs-visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

  • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
  • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
  • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
  • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
  • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
  • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie

Kijk op de website van de slaaptherapeuten voor meer informatie.

Vergelijk de ziekenhuizen

U moet naar het ziekenhuis en wilt een verstandige keus maken waar u zich wilt laten behandelen. Die keuze is vaak moeilijk. Wilt u meer informatie over de resultaten van het ziekenhuis? Op www.ziekenhuischeck.nl vindt u informatie over patiënttevredenheid, heropnames, aantallen operaties en resultaten van operaties. Misschien helpt u dit bij het maken van uw keuze.

Verwijs wijzer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt: https://www.verwijswijzer.nl

Vilans Hulpmiddelenwijzer

Vilans ontwikkelde de zeer instructieve website de Hulpmiddelenwijzer in opdracht van het ministerie van VWS. Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg. Deze organisatie ontwikkelt nieuwe, praktijkgerichte kennis en helpt zorgorganisaties die kennis toe te passen in de praktijk. Dat doet zij samen met professionals, bestuurders, beleidsmakers, managers en cliënten.
Als u ouder wordt of een ziekte of beperking heeft, gaan dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelf. Gelukkig zijn er honderden hulpmiddelen die kunnen helpen. Om iets te kiezen dat past, heeft u echter eerlijke, onafhankelijke en betrouwbare informatie nodig.

Die informatie vindt u op de Hulpmiddelenwijzer. Hulpmiddelenwijzer heeft geen commercieel belang. Er zijn meer dan vijfhonderd hulpmiddelen op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Vilans vertelt u wat het is, waarvoor u het kunt gebruiken, hoe het zit met vergoedingen en welke varianten er zijn. Voor sommige hulpmiddelen biedt ze praktische keuzehulpen aan!

Kortom, alle informatie die handig is als u de aanschaf van een hulpmiddel adviseert. Zo maakt u eenvoudig de juiste keuze. Vilans maakte een korte animatie met uitleg. Klik hier om deze te openen.

Aan de wandel met de hond van een ander

Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Voor dit doel zetten zij senioren in als maatje, als OOPOEH, voor honden in de buurt. OOPOEH slaat hiermee drie vliegen in één klap: senioren helpen aan meer gezelschap en beweging, honden helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas. Het is géén commerciële oppasdienst of uitlaatcentrale.