Hart- en vaatziekten (CVRM)

Harteraad

Wij attenderen u graag op www.harteraad.nl. Een digitaal platform voor patiënten met hart- en vaataandoeningen. U vindt hier adviezen, tips, lotgenotencontact, activiteiten, kennis en tools.
Harteraad is partner van de Hartstichting.

Hartwijzer

De website van Hartwijzer gaat over hartziekten en wat u kunt doen om hartziekten te behandelen en te voorkomen. Veel hartziekten zijn het gevolg van een ziekte die de meeste mensen kennen als ‘aderverkalking’. Een geduldige sluipmoordenaar die op deze website slagaderziekte heet. De beste bescherming tegen slagaderziekte kan geen dokter bieden, de beste bescherming is preventie: het beperken van risicofactoren in je leefstijl. En dat doet u zelf.

Ook als u een hartziekte hebt is het verstandig risicofactoren te beperken. Een gezonde leefstijl kan slagaderziekte remmen of misschien een halt toeroepen. Volledige genezing is niet altijd mogelijk maar er zijn talrijke manieren om hartziekten te behandelen. En de ontwikkeling staat niet stil. Cardiologie is een dynamisch vakgebied dat steeds in beweging is. Ieder jaar komen er nieuwe behandelingen en nieuwe technieken bij. Centraal in de moderne cardiologie staat een veelzijdige techniek die hartkatheterisatie wordt genoemd. Hartkatheterisatie is een ingreep waarbij spaghettidunne slangetjes (katheters) met kleine instrumentjes in het hart worden gebracht. Spectaculair zijn verder de nieuwe beeldvormende technieken die hart en bloedvaten gedetailleerd in beeld brengen. Hartmedicijnen zoals statines verlagen het risico op een hartziekte fors. Hartwijzer beschrijft oude en nieuwe behandelmogelijkheden in de cardiologie.

Hartwijzer is gemaakt om verbanden tussen verschillende onderwerpen te laten zien. Stel u hebt een hartinfarct gehad. U kunt dan op de website beginnen bij Hartinfarct en u ziet dan in de tekst links staan naar verwante onderwerpen zoals dotterenrisicofactoren die de kans op herhaling groter maken, slagaderziekte en medicijnen om je bloeddruk of je cholesterolgehalte omlaag te brengen.

Hartwijzer is een project van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). De NVVC zet zich in voor meer kennis van hartziekten, voor betere behandelingen en voor een beter begrip van de risicofactoren die tot hartziekten leiden.

Spoedcursus: herken de signalen van een hartstilstand, hartinfarct en beroerte

Heb je even? Red een leven!

Spoedcursus voor snelle hulp bij een hartinfarct, hartstilstand en beroerte

Elk jaar krijgen zo’n 180.000 mensen een hartinfarct, hartstilstand of beroerte (inclusief een TIA). Snelle hulp is heel belangrijk. Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op overleven en een goed herstel.

Hoewel veel mensen denken dat ze direct 112 zullen bellen, gebeurt dit in de praktijk veel te weinig. Eén van de redenen is dat mensen het moeilijk vinden om 112 te bellen. De twijfels ontstaan bijvoorbeeld als de signalen niet als ernstig ervaren worden. Of als het slachtoffer het zelf niet nodig vindt.

Daarom ontwikkelde de Hartstichting voor algemeen publiek de Spoedcursus Heb je even? Red een leven! Dit is een simpele, snelle cursus waarin je leert hoe je de signalen herkent en wat je moet doen. Ook ervaart de deelnemer wat je in sommige situaties kan tegenhouden om 112 te bellen.

Naast de situaties waarin direct 112 bellen noodzakelijk is, komen er ook situaties aan de orde waarin u 112 niet moet bellen of eerst even moet afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Hiermee wil de Hartstichting het publiek goed voorlichten over situaties waarin snel in actie komen nodig is, of juist niet.

De Hartstichting draagt met de Spoedcursus bij aan snelle hulp bij acute hart- en vaatziekten. Hoe meer mensen de signalen herkennen en in actie komen, hoe groter de bijdrage aan overleving en de kans op goed herstel.

Hypertensie (hoge bloeddruk)

In het kader van zelfmanagement bij hypertensie kan het meerwaarde hebben dat patiënten zelf thuis hun bloeddruk meten. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de metingen betrouwbaar zijn. Dit staat of valt met goede voorlichting. Een goed hulpmiddel hierbij is de website van de Nederlandse hypertensievereniging.
Onder het kopje “patiënt” staat een link naar een instructiefilmpje en korte uitleg over hypertensie.

Stoppen met roken

Pijler van de aanpak van COPD en ook zeer belangrijk bij CVRM en diabetes is stoppen met roken.  Op de website www.ikstopnu.nl staan alle stopmethodes duidelijk op een rij. U vindt er goede apps en een overzicht van alle telefonische coaching. Voor veel patiënten is ondersteuning middels een digitaal platform zeer waardevol.

Meer informatie over stoppen met roken vindt u onder de rubriek COPD.

Wijkracht

De teams en activiteiten van Wijkracht bieden ondersteuning op uiteenlopende gebieden.
Kent u ook het ruime cursusaanbod van Wijkracht? Een voorbeeld van een in te zetten cursus is: “Voel je goed!” Een gratis programma voor volwassenen die gezonder willen (gaan) leven en willen afvallen. De deelnemers volgen onder begeleiding van een deskundige vrijwilliger een cursus over gezond eten en meer bewegen. Daarnaast krijgen de deelnemers adviezen van een diëtist. Elke deelnemer krijgt een map met praktische informatie, in begrijpelijke taal, over verschillende thema’s die in de groep worden doorgenomen.